top of page

"הכי קל לכתוב את העבר. לא צריך להמציא שום דבר. אין צורך בדמיון, רק בזיכרון. והרי לכל אחד יש סיפור עבר. הוא שם,  חיינו אותו. העלילה מוכנה, גם פס הקול שליווה אותה עדיין מתנגן, בעיקר בחלקים הצורמניים של התפתלות העלילה...

הכי קל לכתוב את ההווה. לא צריך להמציא שום דבר. אין צורך בדמיון, אין צורך בזיכרון, רק בזוג עיניים פקוחות וביכולת תיעוד. אפילו לא צריך לכתוב. אפשר לצלם, לשלוח ולשכוח...

אולי הכי קל לכתוב את העתיד. אפשר להמציא הכול. אין צורך בזיכרון, רק בדמיון. אפילו לא צריך לכתוב. מדברים (כל הזמן) אל הנייד או אל המחשב. מדברים והוא מקליד.


כל מה שצריך זה להעלות את הדברים על הכתב..."

שפי שפס, הכי קל לכתוב

זורה אבק מילים

גשם מקומי

מצב הכן

אספרסו, קצר

bottom of page