top of page

 

"זורה אבק מילים" מכיל 32 שירים. ארבעה שערים בספר :

 

  • "היא וגם הוא" – משמיע בעיקר את הקול הנשי, לבד ובהתייחסות לגבר.

 

  • "אלוהים שלי" – מבטא השקפת עולם בה "עבודת האדם" היא המשמעות האמיתית "לעבודת הבורא".

 

  • "דו קיום" – מבכה את מצבנו האקטואלי, שתקווה רבה לעתיד אין בו.

 

  • "עוף החול" – חושף את התמודדותו של המשורר עם מחלתו ועם הקושי בגיוס כוחות מחודשים שושב ושוב.

 

 

 

                                            לרכישת הספר   לחץ כאן

זורה אבק מילים

 

bottom of page