top of page

שפי שפס - פסיכולוג סופר ומשורר

שפי שפס היה בעל תואר ראשון בספרות עברית ומומחה בכיר בפסיכולוגיה קלינית. עסק רבות בפסיכותרפיה אישית וזוגית ובייעוץ ארגוני ניהולי ותעסוקתי.
 
שירת כפסיכולוג בצה"ל בשורה של תפקידים בכירים והיה הבעלים והמנכ"ל של מכון קינן-שפי לפסיכולוגיה תעסוקתית. פרסם עשרות מאמרים, בעיקר בתחום הפסיכולוגיה הארגונית.
 
במהלך כל הקריירה המקצועית שלו חלק את זמנו בין שני התחומים, בחלקים שווים, פחות או יותר. האיזון הזה מאד התאים לו ונחשב היה בעיניו כמפרה ומאתגר.

 

לטעמו היה חשוב מאד לא להיקלע לקיבעון מחשבתי ומקצועי. הוא סבר שהשילוב בין הצד הקליני בו הדגש הוא רגשי, ובין הצד הארגוני-תעסוקתי שבו הדגש הוא תפקודי, הינו שילוב היוצר זרימה מעגלית של רעיונות ופתרונות יצירתיים.
 
בסופו של דבר, שפי דגל בגישה הגורסת ששני התחומים, הקליני והארגוני-תעסוקתי נוגעים באנשים ובתהליכים המתקיימים במסגרות חברתיות-ארגוניות, כך שהדמיון ביניהם עולה בהרבה על השוני.
 
בנוסף למאמרים מקצועיים רבים שפי פרסם ארבעה ספרים:
  • "אספרסו, קצר", ספר סיפורים קצרים, הוצאת "אופיר ביכורים", 2013
  • "גשם מקומי", ספר ילדים, הוצאה עצמית, 2013
  • "מצב הכן", ספר שירים, הוצאת "מנדלי ספרים ברשת", 2014
  • "זורה אבק מילים", ספר שירים, הוצאת "חדרים", 2015

 

bottom of page