top of page

מצב הכן

מצב הכן מכיל 34 שירים, כתובים בשפה ברורה ובהירה, ללא פלפולים חסרי פשר ופתלתלות מילולית.

 

מצב הכן עוסק במצבי חיים המאפיינים את הקיום האנושי: אהבה, התאהבות, פרדה, געגוע, סבל ואושר, בריאות וחולי. ייסים בין-אישיים יצירה ומוות.

 

מצב הכן בוחן מצבי חיים אלה מזוויות חדשות ומפתיעות, לעיתים בציניות, אך לרוב מתוך חיוך של חמלה.

bottom of page