top of page

מה ילדים רוצים

אני רוצֶה

שלא יגידו לי מה לעשות

קום

תתלבש

תתרחץ

לך לבית ספר

תלמד

אל תפריע

תעשה שיעורים

לך לישון

ככה מהבוקר עד הערב

 

אני רוצָה

שלא יגידו לי

מה לאכול

שלא יגידו לי

 שעגבנייה זה טעים

שדג זה בריא

שצריך לגמור מהצלחת

אני רוצָה גלידה

עם הרבה קצפת

סוכריות צבעוניות

ופצפוצי שוקולד

 

אני רוצֶה

שיתנו לי לשחק

כל היום בלי הפסקה

ולא רק בהפסקות

לשחק לבד

לשחק עם חברים

לצעוק ולהשתולל

להפסיד ולנצח

לצחוק ולבכות

לטפס על סולם

ולקפוץ על הראש

 

אני רוצָה

שיתנהגו אליי יפה

שהחברות שלי

לא יריבו איתי

גם כשאני מעצבנת

שהבנים לא יציקו לי

כשמשעמם להם

שהמורים יהיו נחמדים

גם כשאני מפריעה

שההורים יאהבו אותי

תמיד תמיד תמיד

 

אז אם לא יגידו לי

מה לעשות כל היום

ולא יכריחו אותי לאכול

אוכל מגעיל

ויתנו לי לשחק הרבה

מתי שבא לי

ויתנהגו אליי יפה

גם כשאני לא בסדר

אתם תראו

שאשמע בקול ההורים והמורים

ואהיה ילד טוב

bottom of page